Zmeny v aplikácii november 2019 – január 2020

Na začiatok vám prajeme úspešný rok 2020 s veľa pracovnými ale aj osobnými úspechmi. Radi by sme vás v tomto článku informovali o zmenách, na ktorých sme pilne pracovali posledné mesiace.

Nové typy dokumentov

 • Pridali sme nový typ dokumentu Report DzD – Report zrážková daň z dividendy. Funguje rovnako ako Report DPH, akurát generuje xml a notifikáciu pre účely Zrážkovej dane z Dividend a nie k DPH. Rovnako sa definuje aj číslo účtu pre Daň z Dividend v Administrácii spoločností, ako sa definuje číslo účtu pre DPH na platenie uvedenej dane.
 • Pridali sme nový typ dokumentu Objednávka. Po nahraní do systému sa správa rovnako ako napr. zmluvy, teda sa v aplikácii uloží bez nutnosti schvaľovania / účtovania a pod.

Partneri

 • Pri pridávaní partnera v sekcii Dokumenty, časti Skeny sme pridali možnosť zadať jeho bankové údaje, nemusíte sa tak preklikávať do administrácie partnerov.
 • V Administrácii v časti Partneri sme pridali nové polia email, telefón, www, poznámka a počet dní splatnosti (prednastavená hodnota 14).

Vyhľadávanie

 • V sekcii Dokumenty sme odstránili filtre číslo faktúry, interné číslo a stredisko v prospech jediného fulltext filtra, ktorý aktuálne vyhľadáva v predmete, čísle faktúry, čísle dokumentu, internom čísle aj stredisku.
 • V sekcii Rozšírené vyhľadávanie sme ku každému filtru s dátumom pridali možnosť vybrať rozsahy dátumov, čo značne zjednodušilo vyhľadávanie dokumentov z daného časového rozpätia, keď neviete presný dátum.
 • V sekcii Reporty, záložkách Výkazy a Cashflow sme pridali možnosť vyberať viaceré spoločnosti naraz. Stačí vo filtri „vyberte spoločnosť“ vyklikať požadované spoločnosti.
 • V sekcii Reporty, záložke Aktivity, sme pridali filter stredisko.
 • Do všetkých polí v Rozšírenom vyhľadávaní, kde sa vyberal používateľ, sme pridali nového používateľa Automat. Takto budete vedieť vyhľadať aj také dokumenty, ktoré boli spracované automaticky, napr. pri párovaní s účtovníctvom alebo pri automaticky schvaľovaných dokumentoch a pod. Z rovnakého dôvodu sme pridali aj nové vyhľadávacie polia Aktualizované automatom, Zaúčtované automatom a Zaplatené automatom.

Ostatné

 • Pri nahrávaní dokumentu, resp. jeho odosielaní na schvaľovanie, sme pridali možnosť rozdeliť sumu do viacerých aktivít. Pribudol checkbox, ktorý po zaškrtnutí zobrazí rozdelenie sumy do dvoch rôznych aktivít, ktoré si môžete vybrať zo zoznamu a taktiež máte možnosť pridať ďalšie a ďalšie aktivity. Celkový počet aktivít nie je obmedzený. Dané rozdelenie sumy do aktivít je potom viditeľné naprieč celou sekciou Dokumenty.
 • Sekciu Cashflow sme premenovali na Reporty. V Cashflow sekcii, resp. po novom v sekcii Reporty sme premenovali záložku Report aktivít na Aktivity
 • V hlavnom menu sme prehodili poradie sekcií Reporty a Dokumenty. Aktuálne si dokumenty zaslúžili prvé miesto v poradí (prihliadnuc na frekvenciu používania daných sekcií).
 • V sekcii Reporty záložke Výkazy pribudol filter dátum od a pole daň (kalkulovaná). Aktuálne sa po zmene vyhľladávaných údajov aktualizuje aj graf (predtým ukazoval celkové údaje za dostupné obdobie).
 • V sekcii Reporty, záložke Výkazy sme pridali do grafu tretiu krivku „zisk / strata“.
 • V sekcii Reporty, záložke DPH sme pridali prehľadný graf vývoja DPH. Takto viete sledovať historický vývoj vašej DPH, ale aj stav DPH pre aktuálny mesiac.
 • V Administrácii spoločností pribudla možnosť pomenovať si bankový účet spoločnosti pre lepší prehľad. Názov bankového účtu sa následne zobrazuje všade, kde boli predtým IBANy, napr. v záložke Na úhradu, alebo pri generovaní XML.
 • QR kódy na platby odteraz obsahujú navyše polia poznámka, platiteľ a interné ID, ktoré sa vám po načítaní zobrazia v e-bankingu.
 • V Dochádzke sme pridali možnosť väzby aj na spoločnosť, čím môžete lepšie sledovať časy, doteraz to bolo možné len s väzbou na aktivitu.
 • Pridali sme novú rolu Prehliadač dokumentov. Rola je takmer rovnaká ako základný Schvaľovateľ, akurát nedokáže schvaľovať / zamietať / platiť, takže slúži len na prehliadanie dokumentov.
 • Rozšírili sme emailovú notifikáciu ohľadom čakajúcich dokumentov na schválenie. Aktuálne dostane schvaľovateľ informáciu o počte počte dokumentov rozdelenú podľa spoločností.
 • V záložke Skeny sme pri odosielaní dokumentov pridali nové pole Poznámka. Poznámku je možné aj editovať v schvaľovacom i účtovnom procese neskôr.
 • V sekcii Administrácia, v časti Úložiská sme pridali možnosť „Účtovník môže upravovať údaje schválených dokumentov“. Účtovníkovi sa po zaškrtnutí tejto možnosti budú zobrazovať polia Stredisko, Predmet a Poznámka, ktoré bude môcť v prípade potreby aj editovať.
 • Pri nahrávaní nového dokumentu v časti Dokumenty -> Skeny sme pridali vizuálny prvok načítavania dokumentu (progress bar).
 • Spravili sme množstvo výkonnostných hardvérových aj softvérových optimalizácií. Zvýšenie rýchlosti celej aplikácie je značné.

Nezabúdajte, že veľa zmien a vylepšení našej aplikácie pochádza práve z diskusií s našimi klientmi, preto ak máte nápad, sťažnosť, kritiku, pochvalu, neváhajte sa nám ozvať, budeme vďační za každý názor. Možno práve váš nápad sa nám zapáči natoľko, že bude implementovaný v ďalšej verzii aplikácie 🙂

Komentovať