Ahoj, dnes sa dozviete o vylepšeniach v Dochádzke od 22.3.2021, ktoré sme implementovali na základe vašich podnetov. Veríme, že prácu s dochádzkou sme tým posunuli o úroveň vyššie.

Dochádzku i Pripomienky sme vyčlenili do samostatnej podsekcie v rámci sekcie Čas. Získali sme tak prehľadnejšie rozhranie a možnosť zobraziť obsah prílohy v pravej časti.

K dochádzke sme teda pridali možnosť nahrať prílohu vo formáte pdf alebo jpg. Využijete ju na nahranie rôznych dodatočných dokladov či potvrdení od lekára.

Po kliknutí na záznam dochádzky alebo pripomienky s prílohou sa v detaile riadku zobrazí zoznam príloh a v náhľade v pravej časti prvá príloha v poradí.

V dochádzke je potrebné odteraz vybrať aj spoločnosť, ktorej sa daná dochádzka týka. Doteraz to bolo voliteľné pole, odteraz je to pole povinné.

Touto aktualizáciou pridávame Manažérovi dochádzky viac právomocí a do dochádzky sme vložili celý proces, a to nasledovne:

 • Manažér dochádzky môže upravovať dochádzku jednotlivých užívateľov
 • Manažér dochádzky môže uzavrieť minulý mesiac pre všetkých používateľov v aktívnom úložisku. Následne už nie je možné pre minulý mesiac meniť alebo dopĺňať záznamy v danom úložisku.
 • Po uzavretí mesiaca dostane Mzdový účtovník notifikáciu o uzatvorení dochádzky
 • Manažér docházky môže vygenerovať Výkaz dochádzky
 • Naďalej sme ponechali Export údajov dochádzky do CSV formátu

Viac k výkazu

K dochádzke určite patrí aj Výkaz. Ten môže generovať po uzatvorení dochádzky (viď vyššie) používateľ s rolou Manažér dochádzky. V prípade, že chcete, aby mal mzdový účtovník prístup k výkazom online, tak mu je nutné priradiť rolu Manažér dochádzky. Tento výkaz je možné kedykoľvek vytlačiť a použiť na prípadný podpis pre zamestnanca a zamestnávateľa. Výkaz sa generuje vo formáte PDF pre každú spoločnosť samostatne a vo východzom nastavení pre všetkých jej používateľov. Ak  v úložisku existuje viacero spoločností, PDF súbory sú vygenerované a stiahnuté ako archív ZIP. Môžete však použiť aj filtre a stiahnuť si výkaz pre požadovanú Spoločnosť či Používateľa. V tom prípade sa generuje iba 1 pdf súbor, ktorý sa zároveň hneď zobrazí v pravej časti, v náhľade.

Výkaz obsahuje za každý deň súhrn vynaloženého času na aktivity pracovného (zobrazujeme primárne aktivitu pracovného času s prevažujúcim množstvom hodín) i mimopracovného času. Či sa jedná o aktivitu pracovného alebo mimopracovného času zvolíte v administrácii konkrétnej aktivity. Pre vaše pohodlie sme do každého úložiska pridali novú Aktivitu Mimopracovný čas, pod ktorú odporúčame zaraďovať všetky činnosti mimopracovného času, ktoré sme taktiež priradili do každého úložiska takto:

 • Práce neschopnosť (PN)
 • Ošetrovanie člena rodiny (OČR)
 • Dovolenka
 • Sviatok
 • Materská/otcovská dovolenka
 • Lekár
 • Neplatené voľno

Tento zoznam je len odporúčaný a môžete ho ľubovoľne upravovať a používať presne podľa vašich požiadaviek.

Za akékoľvek ďalšie podnety od vás budeme vďační, pretože vďaka nim robíme Ekonix lepším pre všetkých našich klientov.

Ďakujeme a prajeme vám príjemné chvíle s Ekonixom.

Komentovať