20+ vylepšení z 2020

Aplikáciu Ekonix neustále vylepšujeme a pravidelne aktualizujeme na najnovšie technológie tak, aby ste si prácu s Ekonixom užívali a boli vďaka nemu produktívnejší a spokojnejší. Nižšie nájdete stručný súhrn zmien za posledné mesiace.

Pridali sme nové používateľské role

 • Účtovník junior – rola vhodná pre účtovné firmy, kt. zaúčajú účtovníkov alebo sú zapojení v systéme duálneho vzdelávania. Rola má podobné práva ako štandardný Účtovník, avšak pri kliknutí na tlačítko Zaúčtované sa dokument nepremiestni do inej záložky, ale sa v detaile dokumentu zobrazí hláška “ Tento dokument bol vložený do účtovníctva a čaká na zaúčtovanie“. Dokument v tomto stave je farebne odlíšený a následne po overení rolou Účtovník je aj štandardné zaúčtovaný a premiestnený do záložky Na úhradu alebo Vybavené. Primárnym cieľom role je dať možnosť skontrolovať daný účtovný doklad skúsenejším účtovníkom, ktorý vykoná review účtovníka juniora.
 • Manažér úložiska – má prístup do administrácie sekcií Partneri, Činnosti, Aktivity a Sklady. Ostatné sekcie administrácie Používatelia, Spoločnosti, Klienti a Úložiská sú naďalej prístupné len pre rolu Administrátor úložiska
 • Partnerský schvaľovateľ – Táto rola má prístup iba k dokumentom, ktoré majú priradenú firmu a partnera, ktoré sú tejto role priradené.
 • Hlavný schvaľovateľ – využíva sa len pri dvojitom schvaľovaní dokumentu. Ak dokument ako prvý schvaľovateľ schváli Hlavný schvaľovateľ, dokument je ihneď schválený. Ak dokument ako prvý schvaľovateľ schváli nejaký iný schvaľovateľ, dokument musí byť ešte schválený rolou Hlavný schvaľovateľ. Pri dvojitom schvaľovaní musí teda dokument vždy schváliť používateľ s touto rolou.

Vylepšenia sekcie Dokumenty/Na úhradu

 • rolám Účtovník a Schvaľovateľ sme pridali možnosť upraviť údaje zaúčtovaného dokumentu cez nové tlačítko Upraviť. Konkrétne polia Číslo dokumentu, Číslo faktúry a Poznámka. Často sa totiž stane, že klient nahrá dokument s pomlčkou či lomítkom, ale tieto nie je možné nahrať v účtovnom programe do časti variabilný symbol. Tu toto číslo dokladu viete upraviť, aby sa tam nenachádzali chybné údaje a následne sa daný doklad či už spáruje alebo je možné ho uhradiť.
 • pre dokumenty s priradeným partnerom, ktorý nemá priradený IBAN, sme pridali možnosť Pridať IBAN partnera

Ďalšie zmeny

 • identifikácia duplicitne nahrávaných dokumentov v sekcii Skeny – Pre všetky typy dokumentov Faktúry, Zálohové faktúry a Dobropisy kontrolujeme pri odosielaní dokumentu na schválenie nasledovné polia, či už sa v systéme nenachádzajú: typ dokumentu, spoločnosť, partner, číslo dokumentu (VS), číslo faktúry (ak je zadané). V prípade, že dokument s rovnakými údajmi už existuje, zobrazí sa nasledovná hláška
 • dvojité schvaľovanie pre dokumenty Partnera – Po vzore dvojitého schvaľovania v rámci spoločnosti sme pridali túto možnosť aj pre dokumenty konkrétneho Partnera. Funkciu je možné zapnúť v sekcii Administrácia/Partneri cez checkbox „Vyžadovať dvojité schvaľovanie“. Túto funkciu využijete v prípade, ak vaša Spoločnosť nevyužíva dvojité schvaľovanie, ale zároveň potrebujete schvaľovať konkrétneho Partnera dvoma schvaľovateľmi.
 • Podpora pre CZ trh (a potenciálne ďalšie)
  • kompletne preložená aplikácia
  • platobné QR kódy
  • hromadné platby cez formáty ABO a Gemini
 • možnosť náhľadu dokumentov MS Office – doc, docx, xls, xlsx, ods, odt, rtf – platená služba
 • Používateľom s rolou Mzdový účtovník sa po odoslaní mzdového podkladu na zaúčtovanie pošle email notifikácia.
 • Po zamietnutí dokumentu sa posiela notifikácia všetkým schvaľovateľom a účtovníkom pre danú spoločnosť, ako aj používateľovi, kt. dokument nahral
 • Do Profilu pribudla možnosť zapnúť/vypnúť notifikácie na čakajúce dokumenty na schválenie i zaúčtovanie.
 • Pridali sme nové typy dokumentov Ťarchopis prijatý a Ťarchopis vystavený
 • Pre všetky typy dokumentov je opäť možné nahrať všetky typy súborov, menovite pdf, xls, xlsx, doc, docx, odt, ods, rtf, jpg, jpeg, png, xml, gpc a csv
 • Rola Schvaľovateľ môže vrátiť dokument zo sekcie Zamietnuté späť do sekcie Na schválenie tlačítkom Obnoviť
 • Dokumenty typu Report (dph, dzmv, dzd, dzp) je možné uhradiť cez QR kód
 • na žiadosť niekoľkých našich klientov sme presunuli zobrazovanie informačných správ z pravého horného rohu do pravého dolného rohu.
 • pre zvýšenie prehľadnosti, rýchlosti i vašej produktivity sme zároveň odstránili kontaktný formulár z pravého dolného rohu a presunuli možnosť kontaktovať nás do hlavného menu úplne vpravo pod názvom „Napíšte nám“

Množstvo uvedených zmien sme zapracovali ako reakcie na vaše podnety. Ak vám v Ekonixe niečo chýba, napíšte nám komentár nižšie alebo na email info@ekonix.sk!

Veríme, že aj vďaka týmto zmenám budete v práci produktívnejší

Komentovať