Súhrn menších zmien z roku 2018

Ja a celý tím UIAD vás vítame v roku 2019, prajeme všetko dobré a hlavne veľa podnikateľských úspechov 🙂 …v tomto článku vám chceme zhrnúť menšie zmeny, ktoré sa udiali v predchádzajúcom roku, ktoré ste nemuseli postrehnúť, ale môžu vám pomôcť k efektívnejšej práci v UIAD. Tie väčšie zmeny spracujeme do samostatných článkov neskôr.

Nové typy dokumentov

Na začiatok si rýchlo prebehneme niektoré nové typy dokumentov, ktoré sme pridali aj na základe vašich požiadaviek:

a) Bloček do skladu – slúži na zaslanie bločku pre účely nahratia Príjemky do skladu za účelom možnosti vyskladnenia nakúpených položiek. Použitie tohto dokladu je vhodné napríklad v prípade, že osoba, ktorá bloček posiela je na geograficky inom mieste ako osoba, ktorá vytvára príjemku v sklade. Tento typ dokladu akceptuje formát JPG.

b) Report DPH – slúži na DPH notifikáciu smerom od Účtovníka k Schvaľovateľovi. Účtovník nahrá pdf dokument (tlačivo DPH) do aplikácie, vyplní údaje a odošle do systému. V tom momente príde Schvaľovateľovi email notifikácia so všetkými potrebnými údajmi k platbe DPH a zároveň bude mať v aplikácii v záložke Neschválené pdf dokument (tlačivo DPH) a XML dokument pre účely exportu do internet bankingu.
b1) Report DzP – slúži na notifikáciu smerom od Účtovníka k Schvaľovateľovi pre účely dane z príjmu. Rovnaký postup ako pri Reporte DPH s tým, že nahrané tlačivo je priznanie k dani z príjmov.
b2) Report DzMV – slúži na notifikáciu smerom od Účtovníka k Schvaľovateľovi pre účely dane z motorových vozidiel. Rovnaký postup ako pri Reporte DPH s tým, že nahrané tlačivo je priznanie k dani z motorových vozidiel.

c) Mzdy – slúži na zaslanie XML súboru pre účely importu do Internetbankingu so mzdovými záznamami ako sú výplaty a odvody.

d) Mzdový podklad – dokumenty pre mzdárov za účelom vypracovania miezd.

e) Vratka – je jednoduchý záznam pre účely vrátenia preplatku zákazníkovi, ktorý omylom uhradil viac ako mal. Vratky je možné hradiť formou vytvorenia XML súboru v záložke Neuhradené v Účtovnom manažmente.

f) Technický dokument – slúži na akékoľvek technické dokumenty, ktoré nemusia nevyhnutne slúžiť pre účely účtovníctva, ale napr. len pre uchovanie záznamu takéhoto dokumentu.

g) Finančný výkaz – primárne slúži na zasielanie vyžiadaných Finančných výkazov od účtovníka smerom ku klientovi.

h) Zálohová faktúra prijatá – slúži na evidenciu zálohových prijatých faktúr, ktoré je možné taktiež hromadne exportovať do Internetbankingu.

i) Dobropis prijatý, Dobropis vystavený – slúži pre evidenciu dobropisov.

 

Ak by vám stále chýbal nejaký druh dokladu, neváhajte nás kontaktovať.

 

 

Nové pole „dátum zdaniteľného plnenia“

Pridali sme nepovinné pole „Dátum zdaniteľného plnenia“ pre všetky dokumenty okrem Došlých faktúr.

zd-plnenie

Toto pole využívame v sekcii Cashflow, záložke Cashflow, pri filtrovaní podľa poľa „Dátum do“, kde je primárne vyhľadávané najprv pole „Dátum zd. plnenia“ a ak ho nemá dokument vyplnený, vyhľadá sa na základe dátumu pridania / nahratia.

 

 

Graf výnosov a nákladov

V sekcii Cashflow, záložke Výkazy, sme do pravej časti obrazovky pridali prehľadný graf výnosov a nákladov pre aktuálny rok. Pre ešte lepšiu prehľadnosť si dokážete deaktivovať / aktivovať línie grafu a tak si zobraziť napríklad len výnosy samostatne.

vynosy

 

Ďalšie zmeny

  • pre typ dokumentu „Bankový výpis“ je možné nahrať po novom už aj dokumenty typu gpc a xml (predtým bolo len csv a pdf)
  • pre používateľskú rolu Document manager sprístupnená sekcia Rozšírené vyhľadávanie – možnosť rýchleho vyhľadania dokumentu naprieč celým UIAD
  • pridaný filter činnosť v sekcii Čas -> Dochádzka.
  • v povinných položkách formulára sa automaticky zvolí hodnota, ak sa tam nachádza len jedna
  • pri zadávaní čísiel na oddelenie desatinných miest môžete použiť čiarku aj bodku, doteraz bolo možné používať len znak čiarky
  • pripomienky je možné zadávať akémukoľvek počtu používateľov v rámci úložiska. Doteraz bola možnosť prideliť pripomienku buď všetkým používateľom alebo sebe samému
  • v prípade, že využívate viacero úložísk, si aplikácia odteraz pamätá úložisko, s ktorým ste naposledy pracovali a po prihlásení môžete pokračovať tam, kde ste skončili
  • všetky vstupované čísla bankových účtov sú kontrolované, či sa jedná o validný IBAN. Koniec preklepom 🙂
  • výkonostné optimalizácie
  • lepšia responzívnosť pre menšie zariadenia

 

 

Nový dizajn, nové funkcie

Prevažnú časť práce sme venovali kompletnému redizajnu aplikácie. Snažili sme sa kráčať s novými trendmi, vyčistiť aplikáciu od rušivých elementov, zjednotiť všetky prvky a sekcie, aby vytvárali jeden konzistentný celok. Spolu s dizajnom sme rovno aktualizovali alebo vytvárali úplne nové funkcie pre rýchlejšiu prácu a prehľad v aplikácií. Podrobne sa týmto zmenám budeme venovať v našom ďalšom príspevku na blogu, sledujte nás!

Komentovať