Reporty na mieru pre efektívnu komunikáciu s externými subjektami

Aplikácia UIAD je veľmi komplexným nástrojom pre vaše podnikanie a aktuálne dokáže zbierať stovky údajov ohľadom vašej činnosti. Nazbierané údaje premieňame na užitočné informácie a snažíme sa ich využívať vo váš prospech, a to zavádzaním rôznych nových funkcií, zjednodušením práce v rámci aplikácie a v neposlednom rade aj v poskytovaní sumarizovaných výstupov, ktoré dokážete využiť na rôzne účely. Niektorí používatelia môžu mať špecifické požiadavky na výstupy z aplikácie a práve pre nich poskytujeme individuálne reporty šité na mieru podľa požiadaviek klienta.

Čo môžem získať individuálnym reportom?

Z vašich podkladov, ktoré vkladáte do aplikácie, dokážeme vytiahnuť špecifické informácie v prispôsobenej forme pre rôzne externé inštitúcie (slovenské aj zahraničné), s ktorými ste v pravidelnom obchodnom alebo kontrolnom styku. Vďaka reportu na mieru:

  • ušetríte množstvo manuálnej administratívnej práce
  • ušetríte veľa času
  • ušetríte veľa finančných prostriedkov (napr. na pracovnú silu, ktorá spracováva vaše údaje)
  • eliminujete chyby, ktoré môžu ľahko vznikať pôsobením ľudského faktora

Príklady použitia individuálnych reportov

Štatistický úrad
Otravuje vás každý štvrťrok vyhľadávanie a zhromažďovanie potrebných informácií pre štatistický úrad? Nechajte si vytvoriť individuálny report pre potreby vašej firmy a získanie potrebných informácií v prehľadnej tabuľke bude otázka pár sekúnd.

Prehľad v účtovníctve
Chcete mať účtovníctvo v 100% stave a kedykoľvek mať prístup k sumárnym informáciám, ktoré vás najviac zaujímajú? Individuálny report dokáže zobrazovať aktuálne informácie, ktoré si sami zvolíte, ako napríklad predpokladaná výška zisku, celkové náklady za daný mesiac, štvrťrok, rok, prípadne predikcie na ďalšie obdobie, v prípade, že vám nepostačujú reporty, ktoré sú prístupné v časti Cashflow.

Špecifické požiadavky
Máte externého dodávateľa, ktorý od vás vyžaduje detailné mesačné reporty predaja jeho výrobkov? Predaje, pohyby zásob, reklamácie a iné užitočné informácie môžete mať na dosah ihneď.

Ako získať report na mieru?

Napíšte nám základné informácie o požadovanom reporte na info@uiad.eu alebo cez náš kontaktný formulár. My vás v najbližších dňoch kontaktujeme a spolu preberieme možnosti, detaily a náročnosť daného reportu.

Komentovať