Nový prehľad o dani z pridanej hodnoty

Ste každý mesiac v očakávaní, aký vám účtovníčka ohlási nadmerný odpočet alebo daňovú povinnosť pre DPH? Teraz môžete túto dôležitú položku sledovať v reálnom čase priamo v aplikácii UIAD. Zo vstupných údajov vašich vydaných a prijatých faktúr dokážeme zobraziť presné informácie, či budete za daný mesiac DPH platiť, alebo vám bude vrátená.

Tento nový prehľad sa nachádza v sekcii Cashflow, v záložke DPH.

Dáta v tabuľke zobrazujeme za najstarší otvorený účtovný rok + aktuálny účtovný rok. Dokážete sledovať celkové vstupy, celkové výstupy a z nich vyčíslené buď nadmerné odpočty, alebo povinnosti.

tabulka-dph

Spolu s týmto prehľadom a notifikáciami k DPH získavate komplexný prehľad o dani z pridanej hodnoty a nemalo by vás nič prekvapiť.

Veríme, že sa vám táto novinka zapáči. Ak by ste mali ďalšie návrhy na vylepšenia aplikácie UIAD, neváhajte nám ich napísať do komentárov, alebo nás priamo kontaktujte.

Komentovať