Nový dizajn, nové funkcie

Veľký redizajn. Takto by sme v skratke nazvali posledný kvartál minulého roka, kde sme sa naplno venovali redizajnu aplikácie. Tento krok bol už nutný najmä z toho dôvodu, že za posledné roky sme pridali veľa nových funkcií a sekcií, čo vyústilo v zníženie prehľadnosti aj celkového vizuálneho dojmu. Ciele redizajnu boli teda jasné – vylepšiť prehľadnosť, zjednotiť sekcie, vyčistiť zbytočné elementy, aplikáciu trošku učesať, nagelovať a poslať opäť do sveta. Popri redizajne sme narazili i na niekoľko nápadov na funkčné vylepšenia, ktoré sme aj hneď implementovali.

Redizajn menu

Dlho sme sa rozhodovali, či zachovať horizontálne menu, alebo presunúť menu do tzv. „bočného panela“. Nakoniec sme sa rozhodli menu ponechať v hornej časti, najmä z dôvodu úspory obrazovky na menších zariadeniach a rýchlejšiemu prístupu (bočné menu by muselo mať možnosť zbaliť / rozbaliť). Hlavné menu sme celkovo zmenšili, vizuálne oddelili od ostatného obsahu a roztiahli na celú šírku, aby bolo v každej sekcii jednotné a každému tak bolo hneď jasné, kde sa nachádza tento hlavný rozcestník aplikácie. Názvy sekcií sme razantne skrátili, aby sme ušetrili priestor. Zmenou prešlo aj submenu, kde sme sa vzdali vizuálu záložiek, ktoré bolo v prípade viacerých položiek problematické najmä na mobilných zariadeniach.

Staré menu

menu1b

Nové menu

menu3

 

Redizajn sekcií

Redizajn sekcií spočíval najmä v ich vizuálnom zjednotení. V starom dizajne sa niekedy razantne menilo celé prostredie podľa toho v ktorej sekcii ste sa práve nachádzali. Po novom sme sa snažili aj po prekliku do inej sekcie zachovať vizuál aplikácie, aby ste nemali dojem, že ste sa preklikli do inej aplikácie 🙂 Zjednotenie spočívalo najmä v rovnakom zobrazení tabuľkových údajov, detailov rozkliknutých položiek, filtrov a tlačidiel. Tabuľkám s údajmi sme dali „viac dýchať“, zväčšili sme výšku riadkov a tabuľky sme odlepili od okrajov obrazovky. Zjemnili sme farebnosť aplikácie, aby ste sa viac sústredili na samotné údaje, než na farebnú „parádu“.

Stará sekcia

seskcia1

Nová sekcia

sekcia3

 

Vylepšený ukazovateľ životného cyklu dokumentu

Na ukazovateľ životného cyklu ste boli zvyknutí už aj v starom dizajne, no po novom sme ho vizuálne zmenili a funkčne vylepšili. Ukazovateľ sa nachádza na začiatku každého dokumentu a hovorí o jeho aktuálnom stave v aplikácii, teda či je napríklad schválený, zaúčtovaný, zaplatený a pod. Nový ukazovateľ môže mať teraz až 7 stavov:

stavy

 1. dokument na počiatku svojej cesty, práve odoslaný do systému
 2. čiastočne schválený dokument v prípade, že dokument musia schváliť dvaja schvaľovatelia (dokument schválil jeden z nich)
 3. dokument schválený
 4. dokument zaúčtovaný
 5. dokument čiastočne uhradený
 6. dokument uhradený alebo vybavený / zaevidovaný (neplatobné dokumenty, napr. zmluvy a pod.)
 7. dokument zamietnutý

Veríme, že takýmto rozdelením stavov sme dosiahli lepší prehľad toku dokumentov. Pri používaní aplikácie sa vám jednotlivé farby „dostanú do krvi“ a potom vám bude na pohľad jasné, v akom stave máte svoju agendu (celkový prehľad dokumentov môžete vidieť v záložke Všetky v sekcii Dokumenty).

 

Koniec prepínaniu medzi viacerými používateľskými rolami

Ak mal používateľ priradených viacero rolí naraz, musel sa medzi týmito rolami prepínať, aby sa dostal k požadovanej funkcionalite, resp. k požadovanému rozhraniu v aplikácii. Napríklad ak chcel používateľ nahrať novú položku v sekcii Dokumenty, musel sa prepnúť do svojho rozhrania Nahrávač, následne ak chcel nahrané položky schvaľovať, musel sa prepnúť do role Schvaľovateľ. Teraz je prepínanie medzi rolami zrušené a ak má používateľ nastavených viacero rolí, automaticky sa mu v aplikácii zobrazujú potrebné záložky, do ktorých má prístup, aj s potrebnou funkcionalitou (používateľská rola Nahrávač napríklad nedokáže v záložke Na schválenie schvaľovať, môže len odoslaný dokument pred schválením ešte upravovať).

Tento princíp šetrí čas a zvyšuje prehľadnosť. Ak máte napríklad nastavené používateľské role Nahrávač a Schvaľovateľ, v sekcii Dokumenty môžete vidieť kompletný tok dokumentu v jednotlivých záložkách nasledovne:

submenu

Ak by ste v tomto prípade nemali povolenú rolu Schvaľovateľ, ale len Nahrávač, budú viditeľné len tie záložky, ktoré táto používateľská rola vyžaduje:

zal2

 

Možnosť úhrady ešte nezaúčtovaného dokumentu

Doteraz bolo možné označiť dokument ako zaplatený len pri týchto možnostiach:

 • checkboxom „Zaplatené“ pri nahrávaní a odosielaní dokumentu do aplikácie
 • tlačidlom zaplatené po zaúčtovaní Účtovníkom a odoslaní dokumentu na úhradu Schvaľovateľom
 • automatickým spárovaním platby s účtovným programom po zaúčtovaní Účtovníkom a odoslaní dokumentu na úhradu Schvaľovateľom

To mohlo byť dosť obmedzujúce, keďže môžu nastať prípady, kedy Schvaľovateľ uhradí faktúru ešte pred samotným zaúčtovaním a nechce / nemôže čakať na účtovníčku pre zaúčtovanie. V tomto prípade sme pridali možnosť označiť dokument ako zaplatený už pri samotnom schvaľovaní:

schvalit

TIP: Odporúčame však zachovať prirodzený tok dokumentu a počkať na zaúčtovanie, pretože účtovníčka môže odhaliť chyby v dokumente, kvôli ktorým by klient / Schvaľovateľ nemusel dostať vratku DPH a pod.

Možnosť označiť všetky platobné dokumenty ako zaplatené sme pridali aj do rozhrania používateľskej role Účtovník. Ak je dokument označený ako zaplatený už od Schvaľovateľa pri schvaľovaní, účtovník bude mať checkbox o zaplatení automaticky zaškrtnutý:

zaplatene

Dokument sa tak po zaúčtovaní dostáva priamo do záložky Vybavené a nevyžaduje žiadnu ďalšiu akciu.

 

Zmeny pomenovania hlavných sekcií a typov dokladov

Ako som spomínal na začiatku, z dôvodu ušetrenia priestoru sme premenovali hlavné sekcie aplikácie a to nasledovne:

 • Účtovný manažment    ->    Dokumenty
 • Časový manažment    ->    Čas
 • Skladový manažment    ->    Sklady

Zmeny pomenovaní sa dočkali aj niektoré typy dokladov. V tomto prípade nám išlo o výstižnejšie pomenovania, jednotné názvoslovie a aby súvisiace doklady neboli pri abecednom zoradení ďaleko od seba. Zmena pomenovania typu dokladu sa v niektorých prípadoch dotkla aj jeho skratky:

 • Došlé faktúry, DF    ->    Faktúra prijatá, FP
 • Vyšlé faktúry, VF    ->    Faktúra vystavená, FV
 • Bankové výpisy, BV    ->    Bankový výpis, BV
 • Zmluvy aktívne, ZML    ->    Zmluva aktívna, ZML
 • Zmluvy pasívne, ZML    ->    Zmluva pasívna, ZML
 • Dobropis Došlý, DD    ->    Dobropis prijatý, DP
 • Dobropis Vyšlý, VD    ->    Dobropis vystavený, DV
 • Zalohové Došlé faktúry, ZDF    ->    Zálohová faktúra prijatá, ZFP
 • Podklady, P    ->    Podklad, P

 

 

Ďaľšie dizajnové a funkčné úpravy

 • jednotné zobrazenie detailu položky vo všetkých sekciách
 • jednotné zobrazenie nápovedy (tooltips)
 • zobrazenie prvkov, až keď sú potrebné (napr. sa vám nezobrazí možnosť exportu položiek, ak niesu žiadne položky)
 • jednotný vizuál filtrov a iných výberových polí
 • jednotný dizajn administračného rozhrania s rozhraním aplikácie
 • zrušenie podsekcie „Úlohy“ z dôvodu jej nevyužívania a podobnej funkcionalite v podsekcii „Pripomienky“
 • automatické dopĺňanie názvu spoločnosti, adresy a IČO z verejnej databázy, pri pridávaní nového Partnera alebo novej Spoločnosti (stačí zadať prvých pár znakov)
 • pridanie novej používateľskej role Auditor – dokáže prezerať všetky dokumenty priradenej firmy, no nevie vykonávať žiadne akcie
 • pridanie možnosti označiť platobný dokument ako zaplatený pre používateľskú rolu Účtovník
 • pridanie možnosti zaplatiť cez QR kód – dokument musí mať vyplnenú Sumu a Partner (príjemca platby) vyplnený platný IBAN

qr

 

Nezabúdajte, že veľa zmien a vylepšení našej aplikácie pochádza práve z diskusií s našimi klientmi, preto ak máte nápad, sťažnosť, kritiku, pochvalu, neváhajte sa nám ozvať, budeme vďačný za každý názor. Možno práve váš nápad sa nám zapáči natoľko, že bude implementovaný v ďalšej verzii aplikácie 🙂

Komentovať