Nové role (document Manager, Konateľ) a nové notifikácie (DPH, mzdové)

Ahojte, opäť vás chceme potešiť príjemnými zmenami v aplikácií UIAD, aby ste z jej využívania dosiahli naozaj maximum. Sme si vedomí, že človek je tvor zábudlivý a preto pridávame do systému nové notifikácie, ktoré okrem pripomienkovania dôležitých skutočností poskytujú aj okamžité informácie / súbory, ktoré môžete využiť. Ďalej sme pripravili dve nové role, ktoré vznikli na základe vašich požiadaviek, pre zjednodušenie, zrýchlenie práce a pre širšie možnosti delegovania právomocí pre vašich spolupracovníkov, zamestnancov alebo spolumajiteľov.

1.) Nové notifikácie k DPH a mzdám

DPH – v prípade, že používate UIAD.EU spolu so svojimi alebo externými účtovníkmi, títo vám môžu posielať notifikáciu na úhradu DPH. V email notifikácii sú rovno uvedené požadované údaje pre platbu.

DPH-notif-mail
V UIAD.EU si zase môžete pozrieť kompletné PDF daňového priznania.

dph-UIAD-zaznam
Mzdy – rovnako môžete dostávať od svojich účtovníkov notifikácie pre účely miezd, ak vám účtovník odošle mzdy na úhradu vo forme XML súboru, príde vám email notifikácia a zároveň neschválený záznam v UIAD.EU, kde si budete môcť xml súbor stiahnuť a použiť pre platobný príkaz.

mzdy-UIAD-zaznam
mdzy-notif-email-schvalovatel
Po schválení mzdového záznamu dostane účtovník notifikáciu o uhradení miezd schvaľovateľom.

mdzy-notif-email-uctovnik

2.) Nová rola Konateľ a document Manager

Konateľ – umožňuje kompletný prehľad v celom UIAD.EU. Konateľ dokáže schvaľovať dokumenty jedným kliknutím aj v prípade, že má klient vybrané dvoj-úrovňové schvaľovanie (dokument musia schváliť dvaja schvaľovatelia). Rolu Konateľ odporúčame využiť práve pri dvoj-úrovňovom schvaľovaní.
Document Manager – umožňuje prehliadať v Pokročilom vyhľadávaní všetky doklady bez ohľadu na role Schvaľovateľov naviazaných na jednotlivých Dodávateľov. Používateľ môže mať rolu Schvaľovateľa, ktorý je naviazaný napr. na dodávateľov A, C, D, no zároveň môže mať prístup k dokladom od všetkých dodávateľov A, B, C, D, E. Táto rola je vhodná za účelom prehľadu dokumentov a využitia Cashflow.

 

 

Komentovať