Nové polia pri nahrávaní dokumentov (číslo faktúry, zaplatený doklad)

V tíme UIAD pomaly končí dovolenkové obdobie a je čas na nové zmeny a vylepšenia našej aplikácie. S čerstvými silami sme sa hneď pustili do problému pri párovaní faktúr s rovnakým variabilným symbolom a taktiež sme pre vás pripravili malé urýchlenie práce.

Párovanie dokladov s opakujúcim sa variabilným symbolom

Pri nahrávaní faktúr a dobropisov sme pridali nové pole Číslo faktúry, ktoré je vhodné vyplniť v prípade, že sa v doklade opakuje variabilný symbol. Rovnaké variabilné symboly používajú napríklad Orange alebo SPP, kde variabilný symbol predstavuje identifikátor klienta a na každej faktúre je rovnaký, mení sa len číslo faktúry / dokladu. Po vyplnení poľa Číslo faktúry tak predídete nesprávnemu spárovaniu dokumentu s účtovníctvom.

Ako to funguje? Párovanie dokladov v UIAD funguje na základe vyplneného čísla v poli „Číslo faktúry“. Toto pole nie je povinné a ak zostane nevyplnené, pre párovanie sa použije údaj z poľa „Číslo dokumentu“. Preto ak by ste zadávali napríklad pri Orange faktúrach stále rovnaké číslo dokumentu / variabilný symbol, párovanie by bolo nefunkčné.

Screenshot_1

Pri nahrávaní zaevidovanie dokladu  rovno ako „zaplatený“

Pri nahrávaní faktúr je možné zaškrtnúť možnosť Zaplatené, čo spôsobí zaevidovanie dokumentu rovno medzi zaplatené doklady a nebude sa zobrazovať v záložke Neuhradené. Využitie nájde napríklad pri platbe kartou alebo v prípade, že ide o nulovú vyúčtovaciu faktúru

Screenshot_2

Komentovať