Interné číslo, zmena funkcie tlačítka „Na úhradu“ a nové informácie v záložke Neuhradené

Na základe požiadaviek a odporúčaní od našich klientov postupne zavádzame menšie zmeny, ktoré zlepšia prehľadnosť a komfort používania aplikácie UIAD. Na našom blogu budeme komunikovať každú, hoci aj maličkú, zmenu v aplikácii. V komentároch využite priestor na pripomienky k zmenám, vaše názory, prípadne nové nápady na zlepšenie.

1.) Interné číslo

Interné číslo môžete odteraz pridávať pri nahrávaní dokumentu, ale aj v schvaľovacom procese v záložke Neschválené. Týmto spôsobom sa bude dať využiť interné číslo aj smerom od klienta k účtovníkovi.

interne-cislo

 

2.) Zmena funkcie tlačítka „Na úhradu“ a nové informácie v záložke Neuhradené

V záložke Neuhradené sme zmenili tlačidlo „Na úhradu“ na „Zaplatené“. Zmenila sa aj funkcia tohto tlačítka, stlačením “Zaplatené” sa dá informácia tak Schvaľovateľom (v záložke Schválené) ako aj Účtovníkom (v záložke Zaúčtované), že daný doklad už bol zaplatený. Už viac nebude figurovať v záložke Neuhradené. Zároveň sme v záložke Neuhradené pridali komplexnú informáciu o doklade ako je dátum splatnosti, suma úhrady, krátky popis, tak ako je to v záložke Schválené. Tieto informácie doteraz v záložke Neuhradené chýbali.

zaplatene

 

 

Komentovať