Hromadný export dokladov do Internetbankingu a rozšírené možnosti partnerov

Z dôvodu neustáleho rozširovania funkcionality a užitočnosti aplikácie UIAD sme nesmierne radi, ak dostávame feedback a postrehy aj priamo od našich samotných klientov.

Aj vďaka vám sme zjednodušili a urýchlili proces úhrady dokladov.  V záložke Neuhradené si môžete pomocou checkboxov označiť doklady, ktoré chcete uhradiť a pomocou tlačidla „Export na úhradu“ vám systém vygeneruje XML súbor, ktorý môžete následne importovať priamo do svojho Internetbankingu.

export1

Pri označovaní dokladov aplikácia ihneď aktualizuje celkovú sumu na úhradu.

export2

 

Dôležité:

Pre hromadný export dokladov je nutné, aby mal Schvaľovateľ pridelenú aj rolu Konateľ. Novú rolu Konateľ sme spomínali v tomto príspevku. Ďalej je nutné, aby ste mali vo vašej spoločnosti nastavený aspoň jeden bankový účet (IBAN), z ktorého budú prebiehať hromadné úhrady. Bankových účtov môžete mať vo vašej spoločnosti nastavených viac, pri hromadnom exporte si môžete zvoliť práve ten, z ktorého chcete platiť.

Zároveň všetky dokumenty označené na export musia:

  • patriť rovnakej spoločnosti (ak v UIAD spravujete viac spoločností, pre tento účel využite filter „Vyberte spoločnosť“)
  • byť typu Došlá faktúra, Zálohová došlá faktúra alebo Vratka
  • mať pre každého Partnera nastavený IBAN
  • mať všetkých Partnerov buď tuzemských alebo všetkých zahraničných (pre tuzemské a zahraničné platby sa generuje iný XML platobný príkaz)

Pre zahraničné platobné príkazy je nastavený dátum príkazu na T+1 deň od dátumu vygenerovania XML. Tuzemské príkazy sú splatné ihneď. V zozname dokumentov je pri každej položke viditeľné označenie, či sa jedná o tuzemského Partnera alebo o zahraničného.

sk-partner

Po exportovaní sú dokumenty farebne odlíšené od zatiaľ neexportovaných. Exportované dokumenty sú „vyšedené“.

exportovane

 

Rozšírené možnosti partnerov

Partnerom odteraz môžete v administrácii okrem IBANu nastaviť aj ďalšie polia ako adresa či obchodné údaje. Tieto údaje sa používajú pre účely platieb, generovania XML záznamov, notifikácií pre účely daní a pod. Tiež je možné priradiť partnerovi výhradného schvaľovateľa, kedy následne ostatní schvaľovatelia nevidia dokumenty ani nedostávajú notifikácie týkajúceho sa tohto partnera.

Ak chcete tieto nové možnosti využívať, kontaktujte nás, aby sme vám na tento účel pridelili špeciálnu rolu.

 

 

Komentovať