Aplikácia

Category

Ak ste väčšia firma s viacerými zamestnancami, ktorí pristupujú do aplikácie UIAD a majú rôzne poverenia, možno oceníte novinku utajovania dokumentov. Nechcete predsa ukazovať svoje dôležité zmluvy alebo iné citlivé doklady všetkým zamestnancom, však? Odteraz môžete prístup k takýmto dokumentom delegovať len vybraným používateľom aplikácie. Ako utajiť dokument? Proces utajenia začína už pred nahratím do aplikácie...
Čítať viac
Na začiatok vám prajeme úspešný rok 2020 s veľa pracovnými ale aj osobnými úspechmi. Radi by sme vás v tomto článku informovali o zmenách, na ktorých sme pilne pracovali posledné mesiace. Nové typy dokumentov Pridali sme nový typ dokumentu Report DzD – Report zrážková daň z dividendy. Funguje rovnako ako Report DPH, akurát generuje xml...
Čítať viac
Veľký redizajn. Takto by sme v skratke nazvali posledný kvartál minulého roka, kde sme sa naplno venovali redizajnu aplikácie. Tento krok bol už nutný najmä z toho dôvodu, že za posledné roky sme pridali veľa nových funkcií a sekcií, čo vyústilo v zníženie prehľadnosti aj celkového vizuálneho dojmu. Ciele redizajnu boli teda jasné – vylepšiť...
Čítať viac
Ja a celý tím UIAD vás vítame v roku 2019, prajeme všetko dobré a hlavne veľa podnikateľských úspechov 🙂 …v tomto článku vám chceme zhrnúť menšie zmeny, ktoré sa udiali v predchádzajúcom roku, ktoré ste nemuseli postrehnúť, ale môžu vám pomôcť k efektívnejšej práci v UIAD. Tie väčšie zmeny spracujeme do samostatných článkov neskôr. Nové...
Čítať viac
Ste každý mesiac v očakávaní, aký vám účtovníčka ohlási nadmerný odpočet alebo daňovú povinnosť pre DPH? Teraz môžete túto dôležitú položku sledovať v reálnom čase priamo v aplikácii UIAD. Zo vstupných údajov vašich vydaných a prijatých faktúr dokážeme zobraziť presné informácie, či budete za daný mesiac DPH platiť, alebo vám bude vrátená. Tento nový prehľad...
Čítať viac
Aplikácia UIAD je veľmi komplexným nástrojom pre vaše podnikanie a aktuálne dokáže zbierať stovky údajov ohľadom vašej činnosti. Nazbierané údaje premieňame na užitočné informácie a snažíme sa ich využívať vo váš prospech, a to zavádzaním rôznych nových funkcií, zjednodušením práce v rámci aplikácie a v neposlednom rade aj v poskytovaní sumarizovaných výstupov, ktoré dokážete využiť...
Čítať viac
Prinášame vám ďalšiu novinku, ktorá mnohým používateľom spríjemí prácu s aplikáciou UIAD. Tento krát sme sa zamerali na Nahrávačov, resp. používateľov, ktorí majú na starosť prvotné nahratie dokumentov do aplikácie. Od tejto chvíľe pribudla nová možnosť nahratia dokumentov prostredníctom emailu. Každé Úložisko má svoju unikátnu adresu, na ktorú je možné zaslať email s prílohami. Tieto prílohy...
Čítať viac
Z dôvodu neustáleho rozširovania funkcionality a užitočnosti aplikácie UIAD sme nesmierne radi, ak dostávame feedback a postrehy aj priamo od našich samotných klientov. Aj vďaka vám sme zjednodušili a urýchlili proces úhrady dokladov.  V záložke Neuhradené si môžete pomocou checkboxov označiť doklady, ktoré chcete uhradiť a pomocou tlačidla „Export na úhradu“ vám systém vygeneruje XML...
Čítať viac
V tíme UIAD pomaly končí dovolenkové obdobie a je čas na nové zmeny a vylepšenia našej aplikácie. S čerstvými silami sme sa hneď pustili do problému pri párovaní faktúr s rovnakým variabilným symbolom a taktiež sme pre vás pripravili malé urýchlenie práce. Párovanie dokladov s opakujúcim sa variabilným symbolom Pri nahrávaní faktúr a dobropisov sme...
Čítať viac
Ahojte, opäť vás chceme potešiť príjemnými zmenami v aplikácií UIAD, aby ste z jej využívania dosiahli naozaj maximum. Sme si vedomí, že človek je tvor zábudlivý a preto pridávame do systému nové notifikácie, ktoré okrem pripomienkovania dôležitých skutočností poskytujú aj okamžité informácie / súbory, ktoré môžete využiť. Ďalej sme pripravili dve nové role, ktoré vznikli...
Čítať viac
1 2