január 2020

Month

Ak ste väčšia firma s viacerými zamestnancami, ktorí pristupujú do aplikácie UIAD a majú rôzne poverenia, možno oceníte novinku utajovania dokumentov. Nechcete predsa ukazovať svoje dôležité zmluvy alebo iné citlivé doklady všetkým zamestnancom, však? Odteraz môžete prístup k takýmto dokumentom delegovať len vybraným používateľom aplikácie. Ako utajiť dokument? Proces utajenia začína už pred nahratím do aplikácie...
Čítať viac
Na začiatok vám prajeme úspešný rok 2020 s veľa pracovnými ale aj osobnými úspechmi. Radi by sme vás v tomto článku informovali o zmenách, na ktorých sme pilne pracovali posledné mesiace. Nové typy dokumentov Pridali sme nový typ dokumentu Report DzD – Report zrážková daň z dividendy. Funguje rovnako ako Report DPH, akurát generuje xml...
Čítať viac