Ekonix

Blog

Nedávno sme vás informovali o väčších zmenách v aplikácii UIAD, aj o jej novom dizajne. Popri všetkých týchto zmenách sa súčasne pracovalo aj na novej značke, novom logu a novej webstránke, aby sme náš projekt mohli kvalitnejšie prezentovať. Predstavujeme vám Ekonix K zmene názvu projektu nás viedli najmä skúsenosti z minulosti, že pôvodný názov UIAD bol...
Čítať viac
Ak ste väčšia firma s viacerými zamestnancami, ktorí pristupujú do aplikácie UIAD a majú rôzne poverenia, možno oceníte novinku utajovania dokumentov. Nechcete predsa ukazovať svoje dôležité zmluvy alebo iné citlivé doklady všetkým zamestnancom, však? Odteraz môžete prístup k takýmto dokumentom delegovať len vybraným používateľom aplikácie. Ako utajiť dokument? Proces utajenia začína už pred nahratím do aplikácie UIAD...
Čítať viac
Na začiatok vám prajeme úspešný rok 2020 s veľa pracovnými ale aj osobnými úspechmi. Radi by sme vás v tomto článku informovali o zmenách, na ktorých sme pilne pracovali posledné mesiace. Nové typy dokumentov Pridali sme nový typ dokumentu Report DzD – Report zrážková daň z dividendy. Funguje rovnako ako Report DPH, akurát generuje xml a...
Čítať viac
Veľký redizajn. Takto by sme v skratke nazvali posledný kvartál minulého roka, kde sme sa naplno venovali redizajnu aplikácie. Tento krok bol už nutný najmä z toho dôvodu, že za posledné roky sme pridali veľa nových funkcií a sekcií, čo vyústilo v zníženie prehľadnosti aj celkového vizuálneho dojmu. Ciele redizajnu boli teda jasné – vylepšiť prehľadnosť,...
Čítať viac
Ja a celý tím UIAD vás vítame v roku 2019, prajeme všetko dobré a hlavne veľa podnikateľských úspechov 🙂 …v tomto článku vám chceme zhrnúť menšie zmeny, ktoré sa udiali v predchádzajúcom roku, ktoré ste nemuseli postrehnúť, ale môžu vám pomôcť k efektívnejšej práci v UIAD. Tie väčšie zmeny spracujeme do samostatných článkov neskôr. Nové typy...
Čítať viac
1 2 3